Registr vozidel v roce 2015

INFORMACE O ZMĚNÁCH V REGISTRU VOZIDEL 

 

Od začátku ledna dochází k několika změnám v registru vozidel.

Změny platné od 1. ledna 2015 upravuje novela zákona o registraci vozidel č.

 239/2013 Sb.

 

1. Důležité lhůty
Vozidla v nedokončeném  převodu (jen odhlášená na nového provozovatele – vlastníka) je nutno zaregistrovat nejdéle do 30. 6. 2015. Po uplynutí této lhůty vozidla zaniknou a nebude možné je opětovně zaregistrovat!!!


Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 30. 6. 2013, zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich vlastník v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.


U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.


Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní změny v registru vozidel se podávají do 10 pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není vozidlo provozováno.


Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena na 14 dní.



2. Další změny
Převod vozidla se provádí pouze v registračním místě posledního evidovaného provozovatele. Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. Převod provádí společně původní a nový vlastník. Případná plná moc musí být úředně ověřena.


Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá se stávající schválení členského státu).
Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.


Možnost vydání značky na přání a třetích značek (nosiče jízdních kol) se odkládá do 1. 1. 2016.


Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná technická prohlídka.

3. Nové názvosloví po 1. 1. 2015
Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla.


Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla.


Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarská konfederace

KONTAKT

Jungmannova 1969
432 01 Kadaň
mobil :
723 102 923
737 757 135
apaservis@centrum.cz